2.6 COPIATGE INDUSTRIAL
02/S
Fem còpies de vídeo a nivell industrial i convertim els vídeos a tots els formats. Fem autories de dvd i compressions per publicar vídeos a internet.